03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Grupa 03.20 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków,
roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami).

Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu
wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli.
Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.

03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

Podklasa ta obejmuje:
− chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb
ozdobnych,
− produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku,
− chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,
− chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
− chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych,
− chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą,
− działalność wylęgarni ryb w wodach morskich,
− chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
− chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 03.22.Z,
− działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w
93.19.Z.

03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Podklasa ta obejmuje:
− chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i
hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,
− chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
− działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych),
− chów i hodowlę żab,
− działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i
innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
− działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z,
− działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w
93.19.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *