Produkcja cukru, kakao, czekolady

Podklasa 10.81.Z Produkcja cukru obejmuje: − produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny cukrowej, klonu i palmy, − produkcję syropów cukrowych, − produkcję melasy, − produkcję syropu i cukru klonowego. Podklasa ta nie obejmuje: − produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 10.62.Z. Podklasa 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych obejmuje: − [...]

Produkcja pieczywa, ciastek, makaronów i wyrobów mącznych

Podklasa 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek obejmuje produkcję: − chleba i bułek, − ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp. Podklasa ta nie obejmuje: − produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, sklasyfikowanej w 10.72.Z, − produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z, − podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanego w odpowiednich [...]

Wytwarzanie produktów przemiału zbóź, skrobi i wyrobów skrobiowych

Grupa 10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych obejmuje: − przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę, − przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu, − produkcję mieszanek mąki, − przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw, − produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych. Podklasa 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż obejmuje: − przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki [...]